Spoločnosť Maxio je nezisková organizácia,

ktorá v úzkej spolupráci s viacero zahraničnými charitatívnymi organizáciami a spoločnosťami dodáva pohybovo postihnutým pacientom použité renovované a repasované zdravotnícke pomôcky.

Dodávané zdravotnícke pomôcky

sú určené výhradne pre pohybovo postihnutých pacientov všetkých vekových kategórií a tiež pre ústavy a zariadenia, ktoré sa starajú o pohybovo postihnutých pacientov. Nie sú určené k obchodným účelom ani k následnému predaju.

Zdravotnícke pomôcky sú získavané ako dary od zahraničných partnerských organizácií. Poplatok za dodanie týchto pomôcok pacientovi na Slovensku zahŕňa iba náklady a platby vynaložené na ich získanie, dovoz, prípadnú opravu a skladovanie.

Štátny finančný príspevok

na úhradu nákladov na zabezpečenie zdravotných pomôcok pre pohybovo postihnutých pacientov je možné si uplatniť po splnení zákonných požiadaviek na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

tel.: 00421 949 762 247
email: maxio@maxio.sk